Founder
 


Role of Higher Education in Transforming India
published in AIU University News

AIU University News Articles(2013)

AIU University News Articles(2012)

University News Articles(2012)

University News Articles(2010)

Vaghambhrini Uttranchal Sanskrit University

Yoga-Sponsored by UGC_20-21 March 2012

 

Copyright @ 2004Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, Katni, Madhya Pradesh